Video del sorteig realitzat el 26 de Juny de 2024 per conèixer quina serà la lletra

corresponent a l'inicial del cognom per la que començarà l'elecció d'horaris per al curs 2024-2025