Assignatures:

 

Piano (ensenyaments elementals i professionals)

Piano complementari

Conjunt

Acompanyament