Video del sorteig realitzat el 29 de Juny de 2020 per conèixer quina serà la lletra corresponent a l'inicial del cognom per la que començarà l'elecció d'horaris per al curs 2020-2021